Hennes tal fick och får mig verkligen att vilja åka ut i världen och göra skillnad när jag blir äldre. 

Elev, Ekonomiprogrammet, åk 1

Berättelsen om Kim Wall engagerar och inspirerar eleverna att fortsätta gå i Kim Walls fotspår. Under pågående läsår har projektet utvecklats till att inkludera fler elever och lärare både i Trelleborg och ute i världen. Det har utvecklats till att bli ett globalt samskapande genom eTwinning som är en digital samarbetsyta för lärare och elever runtom i Europa.

Ingrid Wall

Arbetet med det journalistiska arbetet pågår

Eleverna har lyssnat på Ingrid Wall som berättat om Kim Walls arbete som internationell journalist, lyssnat på Ingrid Walls sommarprat i P1, lärt sig mer om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, arbetat undersökande i och utanför skolan med fotoreportage som ska bli en kommande utställning. Just nu (februari-mars 2020) arbetar eleverna med fördjupande undersökningar som ska leda till längre reportage om hållbar utveckling. De arbetar inom en rad olika temaområden, bland annat hållbar energi och hållbara transporter, framtidens utbildning, matsvinn, nedskräpning och barns rättigheter. Tanken är att deras reportage ska publiceras och delas med autentiska mottagare.

Här pågår ett kreativt och utforskande arbete inom framtidens utbildning.
Utställning av eleverna i EK19B på Söderslättsgymnasiet i samband med Öppet hus
Eleverna undersöker hållbara energikällor och hållbar stadsutveckling på Malmö Museer.
Eleverna undersöker barns möjligheter till att göra sina röster hörd runtom i världen.