Ömsesidig språkförståelse främjar mobiliteten mellan länder och stärker upplevelsen av samhörighet mellan ländernas invånare. I arbetet för att främja och framtidssäkra den ömsesidiga språkförståelsen i Norden är det nordiska språksamarbetet främst inriktat på barn och ungas förståelse av skriftlig och muntlig danska, norska och svenska.

SpråkNordiskt samarbete

Några elever på Söderslättsgymnasiet har också, under våren 2020, ingått i ett samarbete med elever på Gladsaxe Gymnasium i Danmark, dels för att skriva och dela reportage med varandra, dels för att främja och stärka den ömsesidiga nordiska språkförståelsen – ungas förståelse av skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och danska. Språkförhållanden i Norden är ett område som ingår i kursen svenska 2. Eleverna ska både läsa om och diskutera om språk i Norden.

Resurser för undervisning i nordiska språk – Skolverket

E-Twinning

eTwinning är en del av Erasmus + som ger skolor möjligheter att samskapa digitalt i internationella partnerskap. Genom detta digitala nätverk genomför våra studenter i Sverige och andra länder pedagogiskt samarbete som djup kunskap och färdigheter som kreativitet, problemlösning, kritiskt tänkande, kommunikation och samtidigt blir digitala arbetsmetoder en naturlig del av undervisningen.