Läsaren 2018/ 2019 avslutades med Afternoon Tea och boksignering. Eleverna fick ett exemplar vardera av ”Boken om Kim Wall – när orden tar slut” och möjlighet att få boken signerad av författarna Ingrid och Joachim Wall som var inbjudna ”hemlig gäster”. Boken var en sommargåva från läraren Maria och syftet var att inspirera eleverna till att läsa under sommarlovet.