Det är år 2020. Vägarna är som vanligt fyllda med varutransporter. Klimatet påverkas i allra högsta grad utav de dagliga transporterna som sker världen om. Samtidigt arbetar människor på denna jord för fullt för att lösa de allvarliga problemen som finns inom varutransporten. Jessica Van Rooyen är en av många kunniga inom ämnet hållbara transporter och tillsammans kommer vi ge klarhet i svårigheterna och möjligheterna som finns för att kunna lösa världens gemensamma varutransport problem

Det regnar kraftigt och solen lyser med sin frånvaro på E4:an. Trots det dåliga vädret är det fascinerande att iaktta alla olika typer av varutransport fordon som passerar. Den ena efter den andra susar förbi för att leverera varorna till de glada kunderna. Detta har tyvärr blivit en vardag i vårt samhälle. En orsak till detta är att e-handeln kraftigt ökar. Människor har fått ändrade beteenden på grund av digitaliseringen  och fler och fler väljer att beställa hem sina varor online istället. Detta har lett till att företagen har börjat se nya sätt att öka sina intäkter på. Därför väljer fler och fler företag att fortsätta pumpa ut transportbilar i trafiken för att på så sätt öka sina intäkter ännu mer. En person som är kunnig inom just detta ämne är Jessica Van Rooyen. Hon arbetar som Enhetschef vid Tekniska förvaltning i Trelleborgs kommun. Hon menar att det finns en risk att företagen blundar för sin miljöpåverkan eftersom att deras nuvarande sätt genererar så pass mycket pengar. Så här säger Jessica Van Rooyen själv om ämnet:

Det finns en risk att företagen inte ser vilken påverkan deras transporter har på klimatet. Därför är det viktigt att alla inblandade sektorer ser till att börja arbeta tillsammans med denna fråga. Det räcker inte att enskilda företag tar tag i problemet. Detta ämne måste lösas på en samhällsnivå.

Trafikbuller skadar människors hälsa 

De stora transportbilarna är en bidragande faktor till det kraftiga trafikbullret som finns på våra vägar. Detta är lätt att förstå medan vår färd på den regniga E4:an fortsätter. Bullret är ljud som stör och irriterar oss människor. Enligt statistik från Joanna Dickinsons artikel “Trafiken påverkar klimatet” ( Naturvårdsverket 2020.03.09) får 2 miljoner svenskar utstå trafikbuller högre än 55 dBA utomhus vid bostaden, vilket är högre än riksdagens gränsvärde för buller vid bostaden. Bullret i sig kan ge allvarliga effekter på människans hälsa. I längden kan det även påverka koncentrations och prestationsförmåga till det sämre. Jessica Van Rooyen har även hon en åsikt inom området. Hon anser att de korta resorna är även dem en trafik bov och som påverkar trafikbullret. 

De korta resorna som enkelt kan göras till fots eller cykel är en stor trafik bov. Dessa resor kan lätt undvikas vilket i sin tur leder till minskad trängsel i trafiken. Bullret i trafiken kommer även att minskas till följd av detta.

Jessica Van Rooyen


Lastbilarnas påverkan

Den ökade lastbilstrafiken låg bakom utsläpp sökningen 2018. Lastbil efter lastbil fortsätter att passera oss på E4:an och det blir inte svårt att förstå varför lastbilstrafiken fortsätter att öka.  Den ökade trafiken motsvarar en ökning på utsläppen av växthusgaser på ca 120 000 ton. Detta kommer att få förödande konsekvenser om vi inte tar tag i det. Företagen måste skärpa sig och granska sig själva för att de ska få reda på vilken påverkan deras företag har på klimatet. Jessica Van Rooyen ser även hon hur det håller på att utvecklas i fel riktning. Så här säger Jessica Van Rooyen själv om hur man kan göra varutransport mer miljövänlig.

Genom att samordna de olika leveranserna så att varutransport bilarna optimerar sitt utrymme kommer utsläppen att minska allt eftersom.

Det finns hopp om en ljusare framtid 

Färden på E4:an har avslutats och solen som innan lyste med sin frånvaro har nu börjat smyga sig fram. Kanske är detta ett tecken på att vi har en ljusare framtid att se fram emot. Detta tror iallafall Jessica Van Rooyen. Hon menar att företagen kommer att gynnas om man gör varutransportena mer miljövänliga.

Det finns en stor potential med en vinning ur olika perspektiv om man gjorde dem mer miljövänliga.

Jessica Van Rooyen

Jag avslutar intervjun med Jessica Van Rooyen och tackar för att hon tog sig tiden att dela med sig om sina kunskaper inom ämnet. Svaren jag fick av Jessica Van Rooyen har lämnat tid för eftertanke. Kanske ska ämnet undersökas djupare. Det verkar ju så intressant. 

Skribent: Elev, Ekonomiprogrammet, April 2020.