Sedan Covid-19 sköljde över hela världen så har många saker fått lida, bland annat skolan. Gymnasieskolorna stängde ner över en natt och både elever och lärare var tvungna att anpassa sig till det nya sättet att undervisa och lära sig. I början tyckte många elever att det var skönt att skolorna skulle stängas ner i ca 2 veckor, men så blev det inte. Ju längre tiden gick desto sämre blev elevernas mående. 

Bilden visar många ungas vardag. Långa dagar framför skoldatorn och olika böcker att läsa. 
Bild: Elev, vård- och omsorgsprogrammet 22/03 2021

Väckarklockan ringer en tidig måndagsmorgon och att det är dags att stiga upp. Ögonen vägrar att öppna sig, men jag stiger upp och sätter mig framför datorn. Jag går sedan in i ett meet-samtal med 20 andra elever i min klass för att börja dagen. Jag hör hur alla klagar på att vara hemma och att de vill att skolan ska starta igen, precis som förut. Men det blir alltid samma svar tillbaka. 

Lunds Universitets enkät till gymnasieelever

I en artikel Gymnasister mår sämre av distansundervisningen från Forskning.se så uppger de hur många gymnasieelever som mår/mådde dåligt när skolan ställde om till distans. Lunds Universitet gjorde en digital enkät som gjordes Maj 2020 där 860 elever deltog från Malmö, Lund och Stockholm. Sammanställningen visade att 52% var mer eller mycket mer oroade än tidigare och att 55% var mer eller mycket mer stressade. Några få elever uppger även i egna kommentarer att det var en positiv vändning med skolan, men majoriteten av kommentarerna uppger ökad stress, oro och att skolan inte fungerat tillräckligt väl. 

Eva Hoff som är forskare i psykologi, men även en av forskarna bakom själva studien, säger att hon aldrig sett så många fritextsvar. Det flesta brukar inte ens fylla i sina egna tankar och det måste tyda på att de är i stort behov av att berätta om situationen, säger hon. Eva tillägger även att det inte bara är eleverna som sitter i en svår situation, det är skolpersonal också. Många lärare har försökt att göra sitt bästa, men många elever uppger att det hade behövt ännu mer stöd från lärarna men även från annan skolpersonal. 

För att kunna förstå och se kaoset gällande distansundervisning och elevernas psykiska mående, så har jag tagit kontakt med Maria Böös, kurator på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. 

Negativt eller positivt? 

Allt börjar med att jag kopplar upp mig via Google Meet, Maria också förstås. Vi börjar samtala lite om vad mitt reportage innebär och innebörden i vad det handlar om. Men vi går sedan över till till mina frågor om hennes tankar och arbete kring ungas psykiska ohälsa under distansundervisningen. Maria berättar att hennes jobb som kurator fortsätter precis som innan, men hennes kontakt med eleverna har däremot blivit mycket sämre än tidigare. Hon fortsätter berätta att hon fortfarande har många samtal, men att de sker digitalt och det är betydligt svårare att kunna se människan bakom när allting är över nätet, och det är ännu svårare när det är nya elever.

Fjärrundervisningen har påverkat olika för olika ungdomar för vissa har det det gått hur bra som helst, medans för andra har det varit fullständig katastrof. Maria säger:

Jag kan bara se utifrån mig själv nu när jag varit hemma att man har en plats där man kan få prata ifred och få sin studiero men det är inte alla som har det, sitt egna rum eller internet för den delen.

Någonting som Maria saknar är att kunna gå runt i skolan och prata med olika elever och se hur situationen är, där hon kan mötas av positiv eller negativ information. Just den kontakten missar hon när alla sitter hemma. Men det är inte bara negativt som kommer ur denna pandemin, Maria har skapat ett nätverk med andra kuratorer från andra kommuner. Detta nätverk är skapat för att ge varandra stöd, vägledning samt att testa nya kommunikationssätt, berättar hon. 

Nu när skolorna har varit mer stängda än öppna så har det varit svårt att kunna spontanfråga sin klasskamrat eller lärare om en fråga dyker upp innan eller efter en lektion. Nu måste eleverna vänta eller så struntar de i att fråga. Detta påverkar givetvis elevernas betyg, men även deras sociala kontakt med sina klasskamrater och skolpersonal. I en artikel Digitala undervisningen har påverkat elevernas motivation från Läraren.se så hävdar som precis som undersökningen i Lund, Stockholm och Malmö att eleverna är isolerade och behöver mer social kontakt. 

Distansundervisning  – Bäst eller katastrof? 

Lars Thornberg som är verksamhetschef på skolinspektionen berättar att många elever blir stillasittande och har svårt att kunna komma upp ur sängen, samt att detta påverkar deras deltagande på lektionerna. Detta leder till sin del att eleverna har svårt att kunna avgränsa dagen, många har svårt att kunna att kunna se och förstå vilken tid och när ska producera. Thornberg säger:

Om man inte är försiktig så finns det en risk för psykisk ohälsa och utbrändhet.

Vilket han inte har helt fel i, detta visar bara mer hur viktigt det är att man som elev vågar pratar med sin lärare så man kan komma fram till något tillsammans. Så man kan se den tunna linjen mellan produktionstid och ledighet. Det är inte bara svårt och avgränsa tiden men många elever har inte det så bra hemma eller inte rätt utrustning för att kunna delta på sina distans lektioner. Olika faktorer kan spela in på elevers bakgrund, tex trångbodd, kan inte sitta ostört och dålig internet anslutning hemma. Skolan har varit en del för många ungdomar att kunna komma hemifrån sin dåliga hemmiljö, och det drabbar alla olika hårt men det gör såklart att dessa elever har svårare att kunna delta på sina lektioner. 

Skolinspektionen har tagit fram några tips för både lärare och elever när det gäller att kunna få sin dagliga dos av den sociala gemenskapen och motion. Här är några av dem: 

  • Tätare kontakter med elever och att elevhälsan hjälper lärarna med det.
  • Använda sociala medier för att göra saker som exempelvis promenader digitalt.
  • Bilddagböcker där man lagt upp bilder från sin dag.
  • Låta de digitala klassrummen vara öppna även under raster och lunch så man kan prata och umgås där.

Dessa är bra tips av skolinspektionen för att eleverna ska kunna känna sig sedda men även kunna få känna en gemenskap med andra personer än de i sin familj som de ser varje dag, samt för att de ska kunna få en daglig motion eller bli mer uppmuntrade till det. Skolorna har varit stängda för andra gången i December 2020- Januari 2021, och nu börjar de öppna igen. Vilket är bra, så elever kan få tillbaka sin motivation och en direkt kontakt med deras lärare, som har varit mycket jobbigare när de varit hemma. Men vi är påväg till en ljusare och bättre framtid när det gäller både distansundervisning och undervisning i skolan. 

Skribent: Elev, vård- och omsorgsprogrammet

Källhänvisning

Ida Vaske, “Distansundervisning sliter på gymnasieelevernas psykiska hälsa: ”Orkar inte gå upp”, ( 17 Maj 2020) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/distansundervisning-sliter-pa-gymnasieelevernas-psykiska-halsa

Forskning.se, Gymnasister mår sämre av distansundervisningen, (10 Juni 2020) https://www.forskning.se/2020/06/10/gymnasister-mar-samre-av-distansundervisningen/

Lenita Jällhage, Digitala undervisningen har påverkat elevernas motivation, (25 juni 2020) https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/digitala-undervisningen-har-paverkat-elevernas-motivation

Maria Böös, Kurator på söderslättsgymnasiet i Trelleborg, Digital Intervju 22 Januari 2021.