Mitt möte med elever förra året kommer snart att nå en miljonpublik. Att träffa dessa unga människor och ta del av deras tankar och engagemang om och kring Kim, har satt djupa spår i mig. Så djupa att jag berättade för författaren till TV-serien Utredningen om detta. Tobias Lindholm lyssnade och frågade om han fick använda detta i sitt manus. Vårt svar var självklart ja – mötet med unga på väg ut i livet gör att Kims tankar och sätt att vara lever vidare.

På Luciadagen filmades sekvensen i aulan. Pernilla August spelar mig, eleverna sig själva. Jag hoppas och tror att det blir en viktig scen i serien – en scen som visar att Kims liv inte tog slut när hon klev ner i den hemmabyggda så kallade ubåten, hennes gärning lever vidare och inspirerar andra att åka ut i världen och göra gott, i Kims anda.

INgrid Wall

Sekvensen finns att ta del av i TV-serien: Utredningen

Ge er ut i världen och berätta storyn!

Kim Wall letade ständigt efter berättelser där ingen annan letade – så fortsätter eleverna i hennes fotspår. De inspireras av hennes nyfikenhet, kunskap och skicklighet som journalist. Därtill hennes förmåga att se ”den lilla människans historia” – de vars röster som annars inte skulle höras. I projektet Kim Walls fotspår – Unga reportrar för en hållbar framtid inspireras elever att gå i den svenska journalisten Kim Walls fotspår och göra reportage om hållbar utveckling.

Utmaningen de tar sig an är ett undersökande och problemlösande uppdrag i samhället där komplexa frågeställningar utan givna svar är i fokus. De ska således undersöka hållbarhetsfrågor, prova på att arbeta som grävande reportrar och publicera en story (reportage/nyhetsartikel) för autentiska mottagare. Arbetssättet är inspirerat av den nationella reportagetävlingen Unga reportrar, men berör samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling

Projektet bygger på ett helhetsinriktat perspektiv där elever utvecklar omvärldskunskaper och betydande kompetenser som behövs såväl i skolan som i arbetslivet och i samhällslivet exempelvis: kritiskt tänkande, kommunikation, kreativitet och samarbete.

I ämnet svenska och svenska som andraspråk genomsyrat av ett lärande för hållbar utveckling kopplas skolans olika ämneskunskaper samman och ger eleverna möjlighet att utvecklas som kritiska läsare och granskare samt lär sig producera egna texter för autentiska mottagare. De ges möjlighet att undersöka/göra research, träna på källkritik, analysera och avgränsa olika problemområden, föreslå och jämföra olika handlingsalternativ samt presentera sina idéer och resultat i olika sammanhang.

Eleverna utmanas dessutom i kommunikationsdesign som kopplas till mottagare och situation. Den här sidan är en arena för eleverna att få möjlighet att läsa varandras texter och samtidigt nå läsare utanför skolan, vilket är en central i uppdraget. Sidan är dynamisk och uppdateras löpande i takt med att eleverna skapar nya reportage och nyhetsartiklar under läsåret.